CÁI GIÁ CỦA VIỆC KHÔNG CHỊU THAY ĐỔI MÌNH!
Đồng hồ Thụy Sĩ từng chiếm tới 50% thị phần đồng hồ thế giới vào thập niên 70, Nhưng với sự ra đời của đồng hồ điện tử, thị phần của đồng hồ Thụy Sĩ ngày nay chỉ còn 2%.
Motorola từng là số 1, nhưng đã bị Nokia đá ra khỏi thị trường với game gây nghiện “Rắn săn mồi”. Nhưng đến lượt Nokia, cũng phải đầu hàng Apple và Samsung, dẫn đến kết cục phải bán mình cho Microsoft.
Ngày nay, bất kể tập đoàn lớn hay công ty bé, không chịu thay đổi nhanh là sẽ chết, chứ không nhất thiết phải làm gì sai thì mới chết. Chỉ có THÍCH NGHI mới là trường tồn.
...

image